Moduly kurzů komunikace

Efektivní komunikace

Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou má odstranit komunikační bloky a posílit sebevědomí řečníka. Kurz vám umožní získat více přirozeného respektu. Uvědomíte si své vlastní chyby
v komunikaci a pochopíte, proč se některé vaše požadavky nemohou realizovat. Budete působit na lidi kolem vás profesionálněji. Abyste dosáhli svých cílů, vynaložíte výrazně méně energie.


Cena 4 900 Kč

Prezentační dovednosti

Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou Vás naučí základním prezentačním dovednostem. Účastníci kurzu si teoreticky a prakticky osvojí základní prezentační techniky a budou seznámeni
s nejrůznějšími tipy a návody, které vedou k úspěšné prezentaci. Kurz se zaměřuje na rozvoj komplexních prezentačních dovedností a to jak verbálních tak neverbálních. Součástí kurzu jsou praktická řešení modelových situací formou videotréninku a videí.

Cena 4 700 Kč

Mediální komunikace

Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou naučí základům mediální komunikace. Cílem tréninků mediální komunikace je především vyzbrojit účastníky praktickými dovednostmi pro komunikaci
s médii. Modul cílí na práci s textem, s mikrofonem, vystoupení před publikem, vystupování před kamerou, veřejné diskuse a konfrontace, ovlivňování veřejného mínění či na PR propagaci.


Cena 5 600 Kč

Jak zlepšit podnikání pomocí komunikace

Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou posílí sebejistotu účastníků kurzu v rozmanitých komunikačních situacích. Pokud trvají Vaše rozhovory příliš dlouho, nebo když nevíte jak komunikaci začít a ukončit. Procvičíte si zmiňované situace v praktickém tréninku
a naučíte se je řešit. V tomto kurzu budete jednak zvyšovat svoji jistotu při komunikaci tváří v tvář a také se budete učit, jak v různých situacích reagovat, abyste měli situaci neustále pod kontrolou a byli jste to právě Vy, kdo komunikaci řídí.

Cena 4 900 Kč

MBA logo