XJUDr. PhDr. Stanislav Polnar Ph. D.

Narodil se 29. 1. 1976 ve Vítkově u Opavy. Po středoškolských gymnaziálních studiích vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na české a československé právní dějiny. V průběhu svého profesního působení v rezortu Ministerstva obrany se dále vzdělával. Vystudoval informační studia a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a Fakultě humanitních věd v Žilině. Na Ústavu historických věd Slezské univerzity dokončil doktorský studijní program se zaměřením na historické vědy (soudobé dějiny Československa). V současné době dokončuje další doktorský studijní program na PF UK v Praze v oboru teoretické právní vědy s právněhistorickým zaměřením.

Dlouhodobě studuje otázky českých a československých právních dějin a v oboru pravidelně publikuje (Právněhistorické studie). V autorské spolupráci s PhDr. Stanislavem Balíkem publikoval knihu Náš boj s Islámským státem. Zajímá se též o otázky sportovního tréninku (účastní se pravidelně amatérských sportovních podniků) a přežití v přírodě po kolapsu civilizace.
MBA logo